เกี่ยวกับเรา

StartDee คือบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) ที่มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แอปพลิเคชัน StartDee มีเนื้อหาการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ม.6 ครบทุกวิชาหลัก ครอบคลุมทั้งในและนอกหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่มุ่งสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี และตรงกับความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน

StartDee เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับภูมิภาคที่ครอบคลุม 3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราและเครือข่ายได้ร่วมพัฒนาและส่งต่อโอกาสทางการศึกษา พร้อมผลักดันให้นักเรียนกว่า 22 ล้านคนทั่วภูมิภาคเข้าถึงบริการการศึกษาของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
เลขที่ 926 โครงการบล็อก 28 อาคารซี ชั้น3 ซอย จุฬา 7 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02-481-9981